V . V . V i d e o p a l e t t e

on Youtube

 

dle potřeby otevírat v novém okně

open in a new windows as needed

 

 

 

 

Cesta (2005)

Pták Ohnivák (2008)

Velká modrá čára (2008)

O barvách tónů a tónech barev (2009)

Výstava v St.Gallen 1968 (2009)

The Path

The Firebird

The Big Blue Line

About Colours of Tones and Tones

Exhibition in St.Gallen 1968

 

Nová Boží muka v Bohuslavicích

Tam někde mezi černou a bílou

Jihomoravské venuše (2010)

Architekti s Kyjovem spříznění I

Architekti s Kyjovem spříznění II

New Column of the Crucifixion (2009)

Thereabouts between B and W (2009)

South Moravian Venuses

Architects allied to Kyjov I (2010)

Architects allied to Kyjov II (2010)

 

Grafik Miroslav Bravenec (2012)

Shůry od světel (2012)

Život v obraze (2012)

V atelieru I (1989)

V atelieru II (1989)

Graphic Artist M.Bravenec

From above off Lights

Life on Picture

In the studio I (1989)

In the studio II (1989)

 

Vivat Dražůvky ! - vers.2016

Z Toskánska, ze Slovácka nebo od … ?

Z Toskánska ? (2016)

Ze Slovácka ? (2016)

Od Palouse ? (2016)

Vivat Drazuvky ! (2015)

From Tuscany, from … ? (2016)

From Tuscany ?

From Moravian Slovakia ?

From off Palouse ?

 

Samohlásky (2016)

Jakou barvu má bílá (2016)

Televizní medailon (1999)

Od abstrakce k abstrakci (1999)

O výstavách k 100. výročí narození

Vowels

What is the Colour of White

Television Medalion (1999)

From Abstraction to Abstraction

Jubilee Exhibitions (2019)

 

Pásmo k výstavě v Kyjově (2019)

Obrazy věnované (2020)

Výběr z galerijních sbírek (2021)

Jak se daří, přátelé ? (2021)

Krajiny vzdálené i blízké

Video Compilation for Exhition in …

Dedicated Paintings

Choose from Gallery Collections

How are you, friends ?

Lanscapes both far and near 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Vašíček (1919-2003)

 

Prodejní galerie - Selling gallery

 

© VladimirVasicekJr

 

domů - home

 

 

Pozdrav z jižní Moravy od Kyjova 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Greet. from South. Moravia from off Kyjov 2023