(vzájemně odlišné výstavy k 100.výročí narození)

 

A K T U A L I T Y   -   N E W S

 

 

 

P . F .  2 0 2 4

 

POSLEDNÍ VÝSTAVA

Vladimír vašíček už 20 let nemaluje …

KyjoV budova gymnázia - výstava k 20 letům od umělcova úmrtí

a jako součást XXI.Slováckého roku: 10.– 13.8.2023

 

ODLIŠNÉ VÝSTAVY K 100.VÝROČÍ NAROZENÍ  / DIFFERENT EXHIBITIONS FOR THE 100TH ANNIVERSARY (2019)

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN - Kulturní dům : 31.5.- 9.6.2019 - pozvánka, pozvánka do okolí

BRNO - Křížová chodba Nové radnice : 4.6.- 30.6.2019 - interaktivní pozvánka, z expozice

HODONÍN - Galerie výtvarného umění : 5.6.- 1.9.2019 - pozvánka, o výstavě

KYJOV Radniční galerie  : 15.8.- 30.8.2019 - pozvánka, doprovodné videopásmo, publikace

KARLOVY VARY - Galerie umění : 19.9.- 3.11.2019 - pozvánka, o výstavě

ZLÍN - Krajská galerie výtvarného umění 24.9.- 24.11.2019 - pozvánka, o výstavě, reportáž TVS

 

A JEJICH souvislosti

V.V.J.R. - Jakou barvu má bílá : před uvedenými výstavami, po nich a taky za ty neuskutečněné vč. odmítnutých

J.MALIVA - Vnější podněty a ohlasy v časné tvorbě malíře Vladimíra Vašíčka - 02/2019

ČESKÉ GALERIE - redakční článek k 100.výročí narození

VIDEOZPRÁVA o všech výstavách 2019 / Videoreport of all exhibitions in 2019 

 

POSLEDNÍ VIDEA / THE LAST VIDEOS

V.V.J.R.- PO CESTÁCH HVĚZD, PO CESTÁCH ČLOVĚKA – 20.3.3024

V.V.J.R.- KRAJINY VZDÁLENÉ I BLÍZKÉ – 6.11.2022

V.V.J.R.- JAK SE DAŘÍ, PŘÁTELÉ ?  HOW ARE YOU, FRIENDS ? - 2.9.2021

                R.Fremund, J.Kubíček, B.Matal, M.Tichý, V.Vaculka, I.Vaculková, V.Vašíček

V.V.J.R.- Vladimír Vašíček - Z GALERIJNÍCH SBÍREK - k 100.výročí festivalu SLOVÁCKÝ ROK v Kyjově - 21.3.2021

V.V.J.R. - Vladimír Vašíček - obrazy věnované / dedicated paintings - 6.1.2020

 

PRODEJNÍ GALERIE - SELLING GALLERY - VERKAUFS GALERIE

Výběr z aukcí

 

 

 

 

DOMŮ - HOME