V L A D I M Í R   V A Š Í Č E K

 

1 9 1 9 - 2 0 0 3

 

český malíř z jižní Moravy

 

CZECH PAINTER

 

FROM SOUTHERN MORAVIA

 

 

 

 

Dokumentární stránky / documentary website    

 

Videostránky / videosite

 

Wikipedia cs

 

Wikipedia en        

 

Wikipedia DE

 

 

V Ý B Ě R   Z   A U K C Í

 

 

vydražené ceny bez aukčních přirážek

 

 

S E L E C T I O N   F R O M   A U C T I O N S

 

 

auctioned prices without auction surcharges

 

Prolínání

 

ol. na pl. 100 x 50, 1963

 

130.000.-

 

Dorotheum, Praha, 2007

 

 

 

 

 

Nestejný pohyb

 

ol. na pl. 92 x 70, 1969

 

150.000.-

 

Dorotheum, Praha, 2007

 

 

 

 

 

Krajina s růžovou oblohou

 

ol. na pl. 50 x 55, 1951

 

86.000.- 

 

Galerie Národní 25, Praha, 2017

 

 

 

 

Rytmus stromů

 

kvaš 42 x 59, 1962

 

15.000.-

 

Obrazyvaukci, Praha, 2018

 

 

 

 

 

Průsečík času

 

ol. na pl. 45 x 31, 1999

 

82.000.- 

 

Galerie Preclík, Uherské Hradiště, 2022

 

 

 

 

 

Povětří I

 

ol. na pl. 73 x 60, 1964

 

120.000.- 

 

Galerie Pictura, Praha, 2022

 

 

 

 

Modré toužení

 

kvaš 51 x 73, 1975

 

16.000.- 

 

Galerie Kontrast, Kyjov, 2022

 

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

 

kvaš 45 x 21, 1976

 

12.000.-

 

Obrazyvaukci, Praha, 2022

 

 

 

 

 

Uzavřený prostor

 

ol. na pl. 99 x 92, 1968

 

130.000.-

 

Galerie Kontrast, Kyjov, 2022

 

 

 

 

 

Východ (slunce)

 

ol. na pl. 65 x 100, 1964

 

140.000.-

 

Galerie Goltzova tvrz, Čáslav, 2023

 

 

 

 

SOUDRŽNÝ CELEK

 

ol. na pl. 125 x 85, 1995

 

130.000.-

 

Galerie Kontrast, Kyjov, 2023

 

 

 

 

pozdní červen

 

ol. na pl. 50 x 40, 1979

 

64.000.-

 

Galerie Goltzova tvrz, Čáslav, 2023

 

 

 

 

DOMŮ - HOME