V L A D I M Í R   V A Š Í Č E K  

 

1 9 1 9 - 2 0 0 3

 

český malíř z jižní Moravy  

 

CZECH PAINTER FROM SOUTHERN MORAVIA

 

Dokumentární stránky / documentary website

 

Videostránky / videosite

 

Wikipedia cs

 

Wikipedia en

 

Wikipedia DE

 

 

 

 

 

 

V Ý B Ě R     R Ů Z N Ý C H   S B Í R E K

 

 

CHOOSE FROM DIFFERENT COLLECTIONS

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

Děvče v růžové jupce

GIrl in Rose Blouse

Vladimír Vašíček (1947)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Dívka s rudými vlasy

Girl with Red Hair

Vladimír Vašíček (1948)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina těsně před žněmi

Countryside closely before Harvest-time

Vladimír Vašíček (1949)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Děvče v šátku

Girl in Kerchief

Vladimír Vašíček (1949)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

SEDÍCÍ DĚVČE

SITTING GIRL

Vladimír Vašíček (1949)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KRAJINA OD SVATOBOŘIC

LANDSCAPE FROM SVATOBORICE

Vladimír Vašíček (1949)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Svatoborská dolina

Valley of Svatoborice

Vladimír Vašíček (1950)

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

MODRÁ KRAJINA

BLUE LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1951)

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina s růžovou oblohou

Landscape with Rosy Skies

Vladimír Vašíček (1951)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Sedící dívka s knihou

Sitting Girl with Book

Vladimír Vašíček (1952)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina s topoly

Landscape with Poplars

Vladimír Vašíček (1952)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Zátiší se sklenicemi

Still-life with Glasses

Vladimír Vašíček (1952)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina s listy vrby

Landscape with Willow Leaves

Vladimír Vašíček (1953)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina s ČervenÝmi domy

Landscape with Red Houses

Vladimír Vašíček (1953)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KYTICE

BOUQUET

Vladimír Vašíček (1954)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Zatiší s teplometem

Still live with Direct Heater

Vladimír Vašíček (1954)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Zátiší se džbánem

Stiil Life with a Jug

Vladimír Vašíček (1954)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Dívka na kole

BikING GIRL

Vladimír Vašíček (1954)

Muzeum umění Olomouc
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽENA S KUKUŘICÍ

WOMAN WITH CORN

Vladimír Vašíček (1954)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Okrajování řepy

Topping Beetroot

Vladimír Vašíček (1955)

Dům umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DEKORATIVNÍ KOMPOZICE (PODZIM)

DECORATIVE COMPOSITION (AUTUMN)

Vladimír Vašíček (1956)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Dívka s nádobou na hlavě

Girl with Jar on her Head

Vladimír Vašíček (1956)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽENY NA TRHU

Women in the Market-place

Vladimír Vašíček (1956)

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Kukuřice

MAIZE

Vladimír Vašíček (1957)

Moravská galerie v Brně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DVĚ ŽENY

TWO WOMEN

Vladimír Vašíček (1957)

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DĚVČE

GIRL

Vladimír Vašíček (1957)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

SBĚRAČKA OBILÍ

Collecting Grain

Vladimír Vašíček (1957)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Obilná pole

GRAIN FIELDS

Vladimír Vašíček (1958)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

KRAJINA ZA VEDRA

COUNTRYSIDE IN THE HEAT

Vladimír Vašíček (1958)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

KUKUŘICE

MAIZE

Vladimír Vašíček (1958)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VLNITÁ KRAJINA

WAVY LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1958)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina O ŽNÍCH

LANDSCAPE IN THE HARVEST-TIME

Vladimír Vašíček (1959)

Moravská galerie v Brně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PODZIM

AUTUMN

Vladimír Vašíček (1959)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽENA V ŠÁTKU

woman in kerchiev

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VESNICE

VILLAGE

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina

LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1960)

Moravská galerie v Brně
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

GOTTWALDOV

Gottwaldov

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

PODZIM

AUTUMN

Vladimír Vašíček (1960)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DVĚ PŘÍTELKYNĚ

TWO GIRLFRIENDS

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

V ZAHRADĚ

IN THE GARDEN

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KUKUŘIČNÁ VEGETACE

MAIZE VEGETATION

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PRŮNIK SLUNCE

PENETRATION OF SUN

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DYNAMICKÉ PROSTŘEDÍ

DYNAMIC ENVIRONMENT

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POLOHY V PROSTORU

POSITIONS IN SPACE

Vladimír Vašíček (1960)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Vnitřní oDraz

INTERNAL REFLECTION

Vladimír Vašíček (1961)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina

LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1961)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina

LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1961)

Moravská galerie v Brně
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

MODRÝ OBRAZ

BLUE PICTURE

Vladimír Vašíček (1961)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POLOHA BAREV V PROSTORU

Position of Colours in Space

Vladimír Vašíček (1961)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

HNĚDÝ OBRAZ

BROWN PICTURE

Vladimír Vašíček (1961)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

IMPULSY

IMPULSES

Vladimír Vašíček (1961)

Moravská galerie v Brně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DVĚ ŽENY

TWO WOMEN

Vladimír Vašíček (1962)

Moravská galerie v Brně
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽENA V KRAJINĚ

WOMAN IN THE COUNTRYSIDE

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

DVĚ ŽENY

TWO WOMEN

Vladimír Vašíček (1962)

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ČERNÉ STROMY

BLACK TREES

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

RYTMUS STROMŮ

RHYTM OF TREES

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

Doba sklizně

harvest time

Vladimír Vašíček (1962)

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

U

 

 

 

PODZIMNÍ VEGETACE III

AUTUMN VEGETATION III

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PTÁK OHNIVÁK

FIREBIRD

Vladimír Vašíček (1962)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VESNICE

VILLAGE

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

VESNICE

VILLAGE

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

DÍVKA S MÍČEM

GIRL WITH BALL

Vladimír Vašíček (1962)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ÚNIK

ESCAPE

Vladimír Vašíček (1962)

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PATINA MINULOSTI

PATINA OF THE PAST

Vladimír Vašíček (1962)

Krajská galerie  výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

OBRAZ STÍNŮ

IMAGE OF SHADOWS

Vladimír Vašíček (1963)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VZLÍNÁNÍ

CREEPING

Vladimír Vašíček (1963)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PROLÍNÁNÍ STÍNŮ

DIFFUSION OF SHADOWS

Vladimír Vašíček (1963)

Muzeum města Brna
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PAMĚTI

MEMOIRS

Vladimír Vašíček (1964)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VÝCHOD SLUNCE

SUNRISE

Vladimír Vašíček (1964)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PRODUKCE 3

PRODUCTION 3

Vladimír Vašíček (1964)

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

ROZVOJ (ŽLUTÝ AKORD)

DEVELOPMENT (YELLOW CHORD)

Vladimír Vašíček (1964)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

orosená

DEWY

Vladimír Vašíček (1964)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽNĚ

HARVEST

Vladimír Vašíček (1964)

Galerie výtvarného umění  Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

rozptyl

DISSIPATION

Vladimír Vašíček (1964)

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VESNICE

VILLAGE

Vladimír Vašíček (1965)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina

LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1965)

Moravská galerie v Brně
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

DVĚ DIMENZE

TWO DIMENSIONS

Vladimír Vašíček (1965)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

STYKY

CONTACTS

Vladimír Vašíček (1965)

Moravská galerie v Brně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

OBRAZ K 1.100 VÝROČÍ

Picture FOR THE 1.100th ANNIVERSARY

Vladimír Vašíček (1965)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Krajina

LanDscapE

Vladimír Vašíček (1966)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

VESNICE

VILLAGE

Vladimír Vašíček (1966)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

STŘED PŘITAŽLIVOSTI

CENTRE OF GRAVITY

Vladimír Vašíček (1966)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

OTEVŘENÁ SOUSTAVA

OPEN SYSTEM

Vladimír Vašíček (1966)

Národní galerie v Praze
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Dějové proudy

plot currents

Vladimír Vašíček (1966)

Moravská galerie v Brně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

SOUVISLÉ POCHODY

Continous processes 

Vladimír Vašíček (1966)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PROBUZENÍ

AWEKENING

Vladimír Vašíček (1966)

Muzeum umění Olomouc
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BÍLÉ RÁNO

WHITE MORNING

Vladimír Vašíček (1966)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PROTIKLAD V POHYBU

OPPOSITE IN MOTION

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

MODRÝ OBRAZ

BLUE PICTURE

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BÍLÝ PROSTOR

WHITE SPACE

Vladimír Vašíček (1967)

Národní galerie v Praze
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

MELODIE V MODRÉM

MELODY IN BLUE

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VZESTUP

RISE

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DVOJITÝ DĚJ

DOUBLE ACTION

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

STÁLÝ PŘECHOD

PERMANENT CROSSING

Vladimír Vašíček (1967)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZDÍLNOST STADIÍ

DIFERENCE OF STAGES

Vladimír Vašíček (1967)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

ROZBĚH

RUN UP

Vladimír Vašíček (1967)

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PODÉLNÝ POHYB

LONGITUDIAL MOTION

Vladimír Vašíček (1968)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

UTRPENÍ ČASU

MISERY OF THE TIME

Vladimír Vašíček (1968)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

UZAVŘENÝ PROSTOR

CLOSED SPACE

Vladimír Vašíček (1968)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

REZONANCE

RESONANCE

Vladimír Vašíček (1968)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽENA V MODRÉM ŠÁTKU

WOMAN IN BLUE KERCHIEV

Vladimír Vašíček (1969)
Drawing - gouache

Moravská galerie v Brně

© Copyrighted

 

 

 

 

DÍVKY

GIRLS

Vladimír Vašíček (1969)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

BOLESTIVÉ DNY

PAINFUL DAYS

Vladimír Vašíček (1969)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

VZBUZENÁ PŘEDSTAVA

excited imagination

Vladimír Vašíček (1969)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

 

 

vyvrcholení

culmination

Vladimír Vašíček (1969)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

NÁHODNÉ PŘÍČINY

RANDOM CAUSES

Vladimír Vašíček (1969)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZMAR

WHIM

Vladimír Vašíček (1969)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KOMPOZICE

COMPOSITION

Vladimír Vašíček (1969)
Drawing - gouache

Moravská galerie v Brně

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1970)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1970)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

SLAVNOST ZVONŮ

CEREMONY OF BELLS

Vladimír Vašíček (1970)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PROTNUTÉ LINIE

INTERSECTED LINES

Vladimír Vašíček (1971)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

smutky a mlČENÍ

sorrows and silence

Vladimír Vašíček (1971)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted silences

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1971)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

SYMBOL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SYMBOL OF THE HOLY TRINITY

Vladimír Vašíček (1971)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

no title

Vladimír Vašíček (1971)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

VZPLANUTÍ

FLARE

Vladimír Vašíček (1971)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1971)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

TŘPYT Z OBZORU

GLITTER FROM THE HORIZON

Vladimír Vašíček (1971)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POCTA BAUDELAIROVI (RŮŽE)

TRIBUTE TO BAUDELAIRE (ROSE)

Vladimír Vašíček (1971)

Město Kyjov
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ Názvu

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1972)
Drawing - gouache

Private collection

© Copyrighted

 

 

 

 

VNITŘNÍ DĚJ

INTERNAL ACTION

Vladimír Vašíček (1972)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DVOJITÁ SOUVISLOST

DOUBLE CONNECTION

Vladimír Vašíček (1972)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

TICHÝ ODKAZ

SILENT REFERENCE

Vladimír Vašíček (1972)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

NEJASNÁ TOUHA

UNCLEAR DESIRE

Vladimír Vašíček (1973)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VÝVOJOVÁ DĚLNOST

DEVELOPMENT AGILITY

Vladimír Vašíček (1973)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

přechod hranice

Crossing the border

Vladimír Vašíček (1974)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽALOST

MOURNING

Vladimír Vašíček (1974)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

MODRÉ TOUŽENÍ

BLUE DESIRE

Vladimír Vašíček (1975)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

oživení

enlivening

Vladimír Vašíček (1976)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

SLAVNOST

CELEBRATION

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

VE STÍNU

IN THE SHADE

Vladimír Vašíček (1977

Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

 

PROUD DNÍ

STREAM OF DAYS

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection

Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

  

PROMĚNA

TRANSFORMATION

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted 

 

 

 

 

VÝRAZ DNE

expression of the day

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

modrá samota

blue solitude

Vladimír Vašíček (1977)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

OHNUTÉ LINIE

BENT LINES

Vladimír Vašíček (1977)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

OBSAH PRÁZDNOTY

THE CONTENT OF EMPTINESS

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ÚSILÍ ČASU

EXERTION OF THE TIME

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ZÁKLADY VLIVŮ

Basics of influences

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KRAJINA ZRÁNÍ

LANDCAPE OF RIPENING

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

ZnějícÍ OBRAZ LEGENDY

SOUNDING IMAGE OF LEGEND

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

SOUSTŘEDĚNÍ II

CONCENTRATION II

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

NĚŽNý Čas

TENDER TIMES

Vladimír Vašíček (1978)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽHAVÁ KRAJINA

GLOWING COUNTRYSIDE

Vladimír Vašíček (1978)

Private collection
Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

MÍSTO NÁLEZU

PLACE OF DISCOVERY

Vladimír Vašíček (1979)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POSELSTVÍ

MESSAGE

Vladimír Vašíček (1979)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PŮVAB ZRALOSTI

CHARM OF MATURITY

Vladimír Vašíček (1979)
Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

Zanícení

rapture

Vladimír Vašíček (1979)
Private collection

Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1979)
Drawing - gouache

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

© Copyrighted

 

 

 

 

RANNÍ ROZJÍMÁNÍ

MORNING CONCEMPLATION

Vladimír Vašíček (1979)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

UHRANČIVÁ KRAJINA

ENCHANTING LANDSCAPE

Vladimír Vašíček (1979)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 

ROZHODUJÍCÍ PODNĚT

DECISIVE IMPULSE

Vladimír Vašíček (1979)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VYSLANÉ NADĚJE

SENT HOPES

Vladimír Vašíček (1979)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BĚH ČASU

CouRSE OF TIME

Vladimír Vašíček (1980)

Muzeum umění Olomouc
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VERTIKÁLNÍ OSNOVA I

VERTICAL WARP I

Vladimír Vašíček (1981)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VERTIKÁLNÍ OSNOVA IV

VERTICAL WARP IV

Vladimír Vašíček (1981)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PRUHY A ZÁVITĚ

stripes and threads

Vladimír Vašíček (1981)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

TĚSNÁ SOUVISLOST

CLOSE CONNECTION

Vladimír Vašíček (1982)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VzájemnÝ VZTAH

MUTUAL RELATIONSHIP

Vladimír Vašíček (1982)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

těŽKÝ STÍN

HEAVY SHADOW

Vladimír Vašíček (1983)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

VZHŮRU DO PROSTOR

UP INTO SPACE

Vladimír Vašíček (1983)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

BEZ NÁZVU

NO TITLE

Vladimír Vašíček (1984)

Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

NÁSLEDOVÁNÍ

FOLLOWING

Vladimír Vašíček (1985)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DěLENÝ PROSTOR

DIVIDED SPACE

Vladimír Vašíček (1985)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POZNÁNÍ SVĚTLA

KNOWN LIGHTS

Vladimír Vašíček (1985)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

CESTA A PŘÍČINA

PATH AND CAUSE

Vladimír Vašíček (1985)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

NOVÁ POJETÍ

NEW APPROACHES

Vladimír Vašíček (1986)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

Ustavičná NESTÁLOST

CONSTANT VOLATILITY

Vladimír Vašíček (1987)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 1. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.1

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 2. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.2

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 3. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.3

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 4. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.4

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 5. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.5

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 6. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.6

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 7. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.7

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 8. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.8

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 9. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.9

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 10. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.10

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 11. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.11

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 12. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.12

Vladimír Vašíček (1987)

Repainted - non-existent
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 12. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.12

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 13. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.13

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA - 14. zastavení

THE STATIONS OF THE CROSS - ST.14

Vladimír Vašíček (1987)

Native church of the artist
Painting - oil on hardboard

© Copyrighted

 

 

 

 

DĚNÍ V PROSTORU

ACTIVITY IN SPACE

Vladimír Vašíček (1988)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

POSLEDNÍ DOKONČENÍ

LAST COMPLETION

Vladimír Vašíček (1988)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ČERVENÁ V ZELENÉM

RED IN GREEN

Vladimír Vašíček (1989)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

KŘÍŽENÍ

CROSSING

Vladimír Vašíček (1989)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

LÉTO

SUMMER

Vladimír Vašíček (1989)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZPAD

DISINTEGRATION

Vladimír Vašíček (1989)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

 KRAJINA JASU

LANDSCAPE OF BRIGHTNESS

Vladimír Vašíček (1989)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

PŘENÁŠENÍ

TRANSFERRING

Vladimír Vašíček (1989)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ŽIVNÝ OHEŇ

NUTRIENT FIRE

Vladimír Vašíček (1990)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

HLUBINY

DEPTHS

Vladimír Vašíček (1990)
Galerie umění v Karlových Varech

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

POČÁTEK A NEGACE

RIPENING TIME

Vladimír Vašíček (1990)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZCESTÍ

CROSSROAD

Vladimír Vašíček (1990)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DO OBZORŮ

TO THE HORIZONS   

Vladimír Vašíček (1991)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

TUŽBA

WISHING

Vladimír Vašíček (1991)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

SEN BOLESTI

DREAM OF PAIN

Vladimír Vašíček (1991)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

NaHlÉDNUTÍ

INSIGHT

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DOBA ZRÁNÍ

RIPENING TIME

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZLET

FLIGHT

Vladimír Vašíček (1992)

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Drawing - gouache

© Copyrighted

 

 

 

 

OBOJÍ VÝZnam

BOTH MEANING

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

ROZUZLENÍ

Disentanglement

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

V HLOUBKU

INTO THE DEEP

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted

 

 

 

 

DO KRAJNOSTI

TO THE ULTIMATE

Vladimír Vašíček (1992)

Private collection
Painting - oil on canvas

© Copyrighted