L I T E R A T U R A   O   V. V A Š Í Č K O V I

 

LITERATURE ABOUT V.VAŠÍČEK

 

 

 

 

 

VĚTŠINOVÝ SOUPIS LITERATURY

Inventory of most literature

do r. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

VYBRANÉ KATALOGY VÝSTAV

Selected exhibition catalogs

do r. 2003

 

 

 

 

 

 

 

STAŤ K 100.výročí narození

Vlastivědný věstník moravský  3/2019

Article for the 100th ann. of birth

J.Maliva 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACE K 100.VÝROČÍ NAROZENÍ

publication for the 100th ann. of birth

Město Kyjov + V.V.jr. 2019

 

 

 

 

 

 

 

KATALOG VÝSTAV k 90.JUBILEU

v GVUH Hodonín a SM Uherské Hradiště

katalog of exhibitions for the 90th ann.

J.Maliva 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝBĚROVÁ RETROSPEKTIVA

SELECTIVE RETROSPECT (cs - en)

monografie Galerie Brno

L.Ševeček a J.Maliva 2005

cs - en

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIE Vladimír vašíček

Výtvarné centrum Chagall

Monograph 1993

J.Maliva 1993

 

 

 

 

 

 

STAŤ v PROMĚNÁCH, csas

Flushing, N.Y., u.s.A.

article in Proměny

A.Pohribný 1991

 

 

 

 

 

 

 

 

L I T E R A T U R A   S   V. V A Š Í Č K E M

 

 

LITERATURE WITH V.VAŠÍČEK

 

 

 

 

DVOUKNIHA VĚRY LEJSKOVÉ

s reprodukcemi děl V.Vašíčka

doublebook with reproductions

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

DVOUKNIHA VĚRY LEJSKOVÉ

s reprodukcemi děl V.Vašíčka

doublebook with reproductions

2014

 

 

 

 

 

 

 

PROMĚNy - 28.1.1991

Czechoslovak Society of Arts and Science

Flushing, N.Y.

s reprodukcemi děl V.Vašíčka

with reproductions of V.Vašíček

 

 

 

 

 

 

 

POVÍDKY J. HERBENA „NA DĚDINĚ“

s ilustracemi V.Vašíčka

with illustrations by V.Vašíček

1958

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMŮ - HOME