Obrazová část / Image part

 

                      Tištěná verze obsahuje další stovku celostránkových reprodukcí děl autora,

                      na těchto stránkách je obrazová část zpracována jako video “Život v obraze“

 

                  The printed version contains another hundred full-page reproductions of the autor´s works,

                      on this website, the image part is processed as a video Life in Picture“