V  S  T  U  P  T  E

 

E  N  T  E  R

V L A D I M Í R   V A Š Í Č E K  

 

1 9 1 9 - 2 0 0 3

 

český malíř z jižní Moravy  

 

CZECH PAINTER FROM SOUTHERN MORAVIA

 

Dokumentární stránky / documentary website

 

Videostránky / videosite

 

Wikipedia cs

 

Wikipedia en

 

Wikipedia DE