LITERATURA - LITERATURE

(periodika, katalogy atd.)

dále neaktualizováno - not further updated

 

2009

Vladimír Vašíček, katalog výstav k 90.výročí narození autora v GVU Hodonín a Galerii SM v Uherském Hradišti,

Josef Maliva, 96 stran, vyd.GVUH

Malíř Vašíček je dodnes nedoceněný, Mirek Pechura, Slovácko, 8.12.2009, str.12

(k jubilejní výstavě v Hodoníně)

Výstava nabídne to nejlepší z díla Vladimíra Vašíčka, Kateřina Jagošová, Naše Slovácko, 8.12.2009, str.6

(k jubilejní výstavě v Hodoníně)

Dílo Vladimíra Vašíčka překvapuje i v době jeho nedožitých devadesátin, Jiří Dunděra, Naše Slovácko, 13.10.2009,

str.5 a Kyjovské noviny, 11/2009, str.12 jubilejní výstavě v Kyjově)

2007

Křivánek Karel: Vladimír Vašíček ( Folklorní paleta IX ), Malovaný kraj 3/2007, str. 1 – 3

Kolektiv: Slovácký rok 2007 v Kyjově – sborník, str. 14 ( k doprovodné výstavě „Slavnost zvonů – z duchovních tónů

v malířském díle Vladimíra Vašíčka“ ), str. 14

2005

Dunděra Jiří: 33 životů ( sbírka životních příběhů ) – Vladimír Vašíček, str. 111 – 115 a str. 180

Tetiva Vlastimil: Ambivalentnost v tvorbě Vladimír Vašíčka, Prostor Zlín č.4/2005, str.12

Kučera Josef: Akademický malíř Vladimítr Vašíček a Archlebov, Archlebský život, 11/2005

Maliva Josef, Ševeček Ludvík: Vladimír Vašíček - výběrová retrospektiva, katalog, 80s., Galerie Brno, Brno

Ševeček Ludvík: Pocta Vladimír Vašíčkovi, text k doprovodné výstavě ( spolu sI.Štěpánem ) na IV. Novém zlínském salonu, katalog výstavy 2005, str.25-27, KGVUZlín

2004

Rywiková Bohdana: Vladimír Vašíček, Ateliér, č. 13, s. 4

Maliva Josef: Rozdílnými cestami moderního malířství, úvodní slovo na výstavě v ZG Chagall v Karviné a jako dodatek

k monografii z roku 1993

Vašíček Vladimír, ml.: Před prvními posmrtnými výstavami, ... pro různé příležitosti,duben 2004

2003

Maliva Josef: O výraz vyššího řádu, Prostor Zlín, č. 4/2003, s. 12

Dunděra Jiří: Odešel umělec, který byl nazýván osamělým běžcem, Slovácko a Kyjovské noviny, 10/2003

Ševeček Ludvík: Odešel Vladimír Vašíček, Prostor Zlín, č. 4/2003, s.10

Selucký Oldřich: Ta bílá všude kolem ..., Katolický týdeník - Perspektivy, 10/2003

Dunděra Jiří: Takový byl Vladimír Vašíček, Ždánický zpravodaj, 9/2003

Dunděra Jiří: Zemřel akademický malíř Vladimír Vašíček, Slovácko 2.9., Rovnost 3.9. a Mf Dnes - Praha, 3.9.2003

2002

Kdo je kdo - osobnosti české současnosti, Agentura Kdo je Kdo, Praha, s. 714-715

2000

Macháček Jiří: Galerie představuje Via Dolorosa, Mladá fronta DNES

1999

Josef Maliva: Výstava k životnímu jubileu, Ateliér, č. 14/15

1996

Výtvarní umělci okresu Hodonín, Antonín Salajka; Pedagogické středisko Hodonín

Kačer J.: Čistý život obrazů Vladimíra Vašíčka, 52. Bulletin Moravské galerie Brno, Brno

Kačer J.: Vladimír Vašíček - Obrazy 1942-1996, Moravské galerie, Brno

1995

Jma (= Maliva J.): Vašíček , Vladimír, v: Nová encyklopedie českého výtvarnéhoumě, Academia Praha 1995, s. 869

Ševeček L.: K zlínské výstavě obrazů Vladimíra Vašíčka, Prostor Zlín, III, č. 7-8, s.1,5

Ševeček L.: Vladimír Vašíček - obrazy, katalog, Státní galerie, Dům umění, Zlín

Nováková K.: Abstraktní malířství - obrazy a kresby 14 autorů, katalog, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou

1994

Hastík J.: Černobílý Vladimír Vašíček, Prostor Zlín, II, č. 9, s. 3

Maliva J.: Barevná symfonie v prostorách hodonínské galerie, Prostor Zlín, II, č. 5, s. 3

-AVS-: Obrazy Vladimíra Vašíčka, Moravský jih, říjen 1994, s. 3

-AVS-: Vladimír Vašíček - klasik moderního výtvarného umění, Slovácko, 13. září 1944, s. 4

Obropta F.: Umělec pravdy a svědomí, Svobodné slovo, 6. 1. 1994, s. 5

Kdo je kdo v České republice 94/95, Nová encyklopedie, Modrý jezdec, spol.s.r.o.,

Praha 1994, s. 619

Fantura J.: Vladimír Vašíček - výběr z díla, katalog, GVU Hodonín

1993

Maliva J.: Vladimír Vašíček, Výtvarné centrum Chagall - galerie soudobých autorů,s.78, Ostrava

Ševeček L.: Dílo Vladimíra Vašíčka v Ostravě, Prostor Zlín, I,

Weber M.: Syntetik moderny, Ateliér, č. 10, s. 4-5

Jůza V.: Vladimír Vašíček - obrazy 1949-1992, katalog, GVU, Ostrava

1992

České malířství XX. století, část druhá; GVU v Ostravě

Gabrielová B.: Vladimír Vašíček, Lidová demokracie, 25. 8. 1992, s. 5

Horáček R.: Tvary tónů, katalog, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl

1991

Pohribný A.: Vašíčkovy proměny a návraty, Proměny, čtvrtletník Čsl. společnosti provědy a umění, XVIII, č. 2,

s. 100-114, Flushing, USA

Binder I., Rechlík K., Znak a svědectví, křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v

Čechách a na Moravě, katalog, Muzeum hl. Města Prahy a Galerie Typos, Brno, Praha

Chamonikola K., Zhoř I.: Mezi křikem a meditací, katalog, Dům umění, Brno

1990

Bachratý B., Zámečníková D.: Maliarská škola národného umelca profesoraJána Želibského, katalog,

Záhorská galéria, Senica

1989

Gabrielová B.: Radost a napětí, Ateliér, 17. 10. 1989, č. 21, s. 20-21, Praha

Hlaváček L.: Vladimíra Vašíčka doba sklizně, Výtvarná kultura, XIII, č. 2, s. 44-49

Pelikán J.: Vladimír Vašíček (k životnímu jubileu akademického malíře), Malovanýkraj, XV, č. 6, s. 22-23

Dunděra J.: K životnímu jubileu Vladimíra Vašíčka, Slovácko, 11. 10. 1989, s. 5

/BG/ (= Gabrielová B.): K jubileu V. Vašíčka, Svobodné slovo, 28. 9. 1989, s. 5

/jč/: Malířské dílo ryzí a celistvé, Rovnost, 13. 9. 1989, s. 5

1988

Hlaváček L.: Metafora barvy, Ateliér, 16.8.1988, s. 4

Dvořák F.: Dílo moravského malíře, Lidová demokracie, 23.8.1998, s. 5

Fousková D.: Když hovoří barvy, Práce, 1. 9. 1988, s. 6

/JM/: Jubilejní výstava Vladimíra Vašíčka, Lidová demokracie, 10. 8. 1988, s. 5

/pak/: V. Vašíček ve Špálově galerii, Svobodné slovo, 30. 8. 1988, s. 5

ša: Stovka z Moravy, Večerní Praha, 8. 9. 1988, s. 4

Tunklová I.: Přehlídka tvorby osobitého malíře, Lidová demokracie, 20. 12. 1988, s. 5

Zábranská L.: Naše vernisáž - Vladimír Vašíček v Galerii V. Špály, Květy, 1. 9. 1988, s. 41

Maliva J.: Vladimír Vašíček - výběr z díla, katalog k výstavám v Galerii V. Špály v Praze a GVU Hodonín

Pelikán J., Říha M.: Vladimír Vašíček - výběr z díla, katalog, Ústav lidového umění ve Strážnici, Zlín

Zábranská L.: Vladimír Vašíček - akvarely, katalog, KD Podhoran, Lukov, Gottwaldov

1986

/fd/ (= Dvořák F.): Projev malířského temperamentu, Lidová demokracie, 13. 2. 1986, s.5

(BG) (= Gabrielová B.): Nad dílem Vladimíra Vašíčka, Lidová demokracie, 31. 1. 1986,s. 5

Ševeček L.: Výstava V. Vašíčka v Gottwaldově, Lidová demokracie, 6. 6. 1986, s. 5

Ševeček L.: Ohlédnutí za výstavou obrazů a kreseb V. Vašíčka, Naše pravda(Gottwaldov), 13. 6. 1986, s. 6

Valoch J.: Vladimír Vašíček - obrazy, Dům umění Brno, Dům pánů u Kunštátu, Brno

Fantura J.: Přírůstky Galerie výtvarného umění v Hodoníně, GVU, Hodonín

1985

Maliva J.: V ateliéru Vladimíra Vašíčka ve Svatobořicích, Výtvarná výchova, Aesthetica V, s. 76-102, Olomouc

Pelikán J., Míčka J.: Průvodce historií a stálou expozicí Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín

Čubrda Z.: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985, katalog, SČVU - krajská organizace, Brno

Fantura J.: Výtvarní umělci okresu Hodonín ke 40. výročí osvobození, katalog, GVU, Hodonín

1984

-Fa-: Oleje, akvarely, kvaše a kresby ze svatobořického ateliéru, Slovácko, 20. 6. 1984, s. 4

-jp- (= Pelikán J.): Bohatá výtvarná řeč akademického malíře Vladimíra Vašíčka, Slovácko, 26. 9. 1984, s. 5

/vch/ (= Valoch V.): Z tvorby Vladimíra Vašíčka, Mladá fronta, 5. 9. 1984, s. 7

Pelikán J.: Vladimír Vašíček - akvarely, kvaše, tempery, katalog, GVU Hodnín,

1983

Výstava umělců Kyjovska, Lidová demokracie, 24. 8. 1983, s. 4

Čubrda Z.: IV. výstava profesorů a žáků školy umění ve Zlíně, katalog, Obl. GVU

Gottwaldov, Jihomoravská krajská organizace SČVU Gottwaldov

1982

Dunděra J.: Vladimír Vašíček vystavuje v nemocnici v Kyjově, Slovácko, 8. 12. 1982, s.4

1981

/GB/ (= Gabrielová B.): Setkání ve Svatobořicích, Návštěvou v ateliéru Vladimíra Vašíčka, Zemědělské noviny,

30. 9. 1981, s. 4

1980

Ha (= Hamrla Josef: Výstava V. Vašíčka v Hodoníně, Svobodné slovo, 28. 6. 1980

/JP/ (= Pelikán J.): Profil malíře, Rovnost, 7. 2. 1980, s. 5

Pelikán J.: Slovácko v současném výtvarném umění, katalog, Ústav lidového umění, Strážnice

1979

Nad výstavou děl v. Vašíčka, Slovácko, 29. 12. 1979, s. 2

Pelikán J.: Vladimír Vašíček, katalog, GVU Hodonín

1975

Pelikán J.: Výtvarníci Hodonínska k 30. výročí osvobození ČSSR, katalog, GVU, Hodonín

1972

 -z. (= Zkoumal F.) Malíř Vladimír Vašíček, Malovaný kraj, VIII, č. 3, s. 6-7

Maliva J., Tomeš J.: Vladimír Vašíček - souborná výstava malířského díla, katalog, Ústav lidového umění, Strážnice

Zábranská L.: Tapisérie art-protis, katalog, Dům umění, Gottwaldov

1971

Maliva J.: Vladimír Vašíček, katalog, Černobílá galerie SZK, Uherský Brod

Kybal A.: Art protis z let 1968-1970, Oblastní galerie výtvarného umění, Liberec

1970

Zykmund V.: Vladimír Vašíček, Výtvarné umění, XX, č. 3, s. 132-140

Hlušička J.: Contemporary Czechoslovak Art, katlog k výstavě v Kuvajtu, Brno

A. P. (= Pohribný S.): Grafica cecoslovacca ieri e oggi, katalog, Padova

Pohribný A.: Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of modern Art, Oxford

Zábranská L.: Umění Moravy, katalog k výstavám na Slovensku, Oblastní galerie výt. umění, Gottwaldov

1969

ND (= Dvořáková N.): Obrazy zářivých barev, Moravský večerník, 2.4. 1969, s. 3

mku: Malíř Vl. Vašíček, Svobodné slovo, 30. 9. 1969, s. 4

Svrček J. B.: Slovácko v obrazech Vladimíra Vašíčka, Rovnost, 26. 3. 1969, s. 5

Jůza V.: Vladimír Vašíček - obrazy z let 1949-1969, katalog, Oblastní GVU, Důmumě, Gottwaldov

Vladimír Vašíček, katalog, Dům pánů z Kunštátu, Brno

Hlušička J., Kačer J., Nová L.:Obraz 69, celostátní výstava současné malířské tvorby,katalog, SČVU,

Moravská galerie, Brno

Hofmeisterová J.: Czechoslovak Art-protis, katalog k výstavě v Káhiře, Egypt

Maliva J.: Setkání 69, katalog, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Zhoř I.: Blok brněnských tvůrčích skupin, katalog, SČSVU, Dům umění, Brno

1968

-ob- (= Obropta J.): Umělecký úspěch, Slovácko, 20. 11. 1968, s. 1

Obropta F.: V zajetí barev, Slovácko 19. 1. 1968, s. 4

Hlušička J.: Přírůstky českého moderního umění obrazárny MG v Brně z let 1963-1967,katalog, Moravská galerie, Brno

Jůza V., Šich S., Otáhal O.: České malířství XX. století v GVU v Ostravě, Ostrava

Kotalík J., Racek M., Vaculík K., Vykoukal J.: 50 let československého malířství 1918-1969, Praha

Kusáková H.: Izložba likovnih umjetnika Brna, katalog, Moderna galerija jazzu, Zagreb

Peterajová L., 50 rokov československého maliarstva zo zbierok galérií,Slovenská národná galéria , Bratislava

1967

Hlaváček L.: Vladimír Vašíček, časopis Plamen, IX, č. 6, obálka (zadní), záložka

Matuštík R.: Na margo, Kultůrný život, č. 31, s. 9, Bratislava

Obropta F.: Proudy naší bezprostřednosti, Slovácko, 18. 10. 1967, s. 4

ZK (= Kudělka Z.): Brněnský salón, katalog, Dům umění, Brno

Maliva J.: Setkání, katalog, Dům umění, Hodonín

Kačer J., odborný komisariát výstavy: Obraz 67, katalog, edice Směr, svazek 26, Moravská galerie, Brno

Zykmund V.: Výstava výtvarníků jihomoravského kraje, katalog k výstavě SČVU v Bratislavě, Brno

1966

J. P.(= Padrta J.) Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, XIV, č. 1, s. 6

Čubrda Z.: Obrazy Vladimíra Vašíčka, Rovnost, 30. 11. 1969, s. 4

/zč/(= Čubrda Z.): Vířící barvy V. Vašíčka, Lidová demokracie, 22.4.1969, s. 5

Čepeláková Z.: Vladimír Vašíček, katalog, GVU Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří

1965

Biednik P.: K výstavě Vladimíra Vašíčka, Výtvarný život, X, č. 5, s. 392-393, Bratislava

Z ateliéru Vladimíra Vašíčka, Výtvarné umění XV, 1965, č. 2, s. 82-84

Hofmeisterová J.: Vladimír Vašíček, Mladá fronta, 1. 12. 1965, s. 4

Horvát J.: Maliar z Moravy, Pravda, 3. 8. 1965, s. 2, Bratislava

/jur/ (= Uher Jindřich): Přes hranice regionu - Poznámka o výstavě Vladimíra Vašíčka vPraze, Rovnost,

19. 11.1965, s. 5

st: Vašíček ve Frontě, Večerní Praha, 10. 11. 1965, s. 5

Svrček J. B.: Souborná výstava V. Vašíčka v Hodoníně, Lidová demokracie, 24. 4.1965, s. 5

Šmíd J.: Živé proudění - z pražských výstav, Rudé právo, 29. 1. 1965, s. 5

Maliva J.: Vladimír Vašíček, katalog, Výstavní pavilon U Mostu, Bratislava

Maliva J.: Vladimír Vašíček, katalog, Dům umění, Hodonín

Maliva J.: Vladimír Vašíček - tvorba z let 1959-1965, katalog, Mladá fronta, Praha

Jůza V.: Setkání 65, Dům umění, Hodonín1964 J.M.: Grafika wspólszesna, katalog, Orgnizacja Biuro wystaw artystycznych,Krakov, Poland

Krsek I.: Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, katalog, SČSVU -krajská organizace,

Dům umění, Brno

Kusáková H.: Moravská grafika, katalog, SČSVU - jihomoravská pobočka Brno, Důmumě, Brno

1963

šH (= Hlaváček L.): Moravský malíř ..., Kulturní tvorba

šH (= Hlaváček L.): Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, XI, č. 11-12, s. 8

J. S.: Malířova životní cesta, Naše rodina, č. 46, s. 4

Kusáková H.: Členská výstava 1963, katalog, SČSVU - pobočka Brno, Dům umění,Brno

1962

Pohribný A: Dráha Vladimíra Vašíčka, katalog, Museum, Trutnov

Kusáková H., Škorpilová J.: Členská výstava SČSVU - pobočka Brno 1962, Dům umění, Brno

1961

Kundera Milan: Svatobořice a tak dál ..., Kultura 61, 7.12.1961

Grůza A.: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, katalog, Dům umění, Gottwaldov

Krsek I.: Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, katalog, SČSVU -pobočka Brno, Dům umění, Brno

Svrček J. B.: Výstava pobočky SČSVU v Brně, katalog, Vlastivědné muzeum, Mikulov

1960

Hlaváček J., Maliva J.: Vladimír Vašíček, katalog, Krajský vlastivědný ústav, pobočkaDům umění, Hodonín

1959

Kudělka Z.: Výstava brněnských výtvarníků, Host do domu, č. 2, s. 86-88

Zykmund V.: Vladimír Vašíček, Výtvarné umění, IX, č. 9

Zykmund V.: Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, VII, č. 18, s. 8

Ha. (= Hamrla Josef): Obrazy Vladimíra Vašíčka, Svobodné slovo, 15. 8. 1959, s. 3

Svrček J. B.: Slovácko v obrazech Vladímíra Vašíčka, Lidová demokracie, 17. 9. 1959, s. 5

Jůza V.: Vladimír Vašíček, práce z let 1946-1959, katalog, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Konečná A.: Vladimír Vašíček - práce z let 1956-1959, katalog, Kabinet umění n. p.Kniha, Brno

1958

Petrová, Eva: Mladí malíři, Výtvarné umění, Roč. 8, s. 30-33, 68-71, 116-119, 162-165, obr.

Kotalík Jiří: Z pražských výstav, Literární noviny

Hlč (= Hlaváček L.), Vladimír Vašíček, Výtvarná práce, VI, č. 19, s. 8

Kotalík Jiří: Z pražských výstav, Literární noviny

Kudělka Z.: Výstava výtvarníků brněnské pobočky, Host do domu, č. 3, s. 88-89

J.R. (= Raban J.): Vladimír Vašíček, Tvar, X, č. 8, s. 248-249

P.S. (= Pravoslav Sovák): Malíř Vladimír Vašíček, Večerní Praha, 2. 11. 1958, s. 3

/sr/: Výstava V. Vašíčka v Praze, Lidová demokracie, 5. 10. 1958, s. 4

Císařovský J.: Umění mladých výtvarníků Československa, katalog, SČSVU, ÚV ČSSM, Dům umě

a Dům pánů zKunštátu, Brno

Kutal A.: Druhá výroční výstava výtvarných umělců 1958, Dům umění, Brno

1957

Kára Lubor: K výstavě Vladimíra Vašíčka, Kultura

Motalová H.: Vladimír Vašíček - práce z let 1949-1956, katalog, Dům umění, Brno

Plánka M.: Výstava moravských výtvarníků, katalog, Krajská galerie, Gottwaldov

Plánka M.: Skupina moravských výtvarníkov, katalog, Bratislava

Svrček J. B.: Výstava výtvarníků brněnské pobočky SČSVU, první členská výstava, katalog, Dům umění, Brno

1956

Svrček J. B., výstavní komise: Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, šestá

členská výstava, katalog, Dům umění, Brno

1955

Toman P., Toman P. H.: Dodatky ke slovníků československých výtvarných umělců, SNKLNU Praha, s. 203

Medková-Lossmannová J., Doležal R., výbor krajského střediska: Výtvarní umělci kdesátému výročí osvobození,

pátá členská výstava ÚSČVU - krajské středisko v Brně, Dům umění, Brno

1953

Zykmund V.: Čtvrtá členská výstava 1953, ÚSČSVU - Krajské středisko, Dům umění, Brno

1952

Kubišta F.: Třetí členská výstava 1952, Krajské středisko ÚSČSVU v Brně, Dům umění, Brno

1949

Havelka L.: I. výstava Krajského středika SČVU, katalog, Dům umění, Gottwaldov

Hálová-Jahodový C., Kubišta F.: Výtvarná tvář Brna, katalog, členská výstava SVU Aleš, Dům umění, Brno

Kubišta F.: Členská výstava SVU Aleš v Brně, katalog, Dům umění, Olomouc

1945

Chmelař F., II. výstava mladých - skupina absolventů ŠU ve Zlíně, Zlín

 

DOMŮ - HOME

 

1U Barvičů, Brno

I. výstava krajského střediska SČSVU Zlín, Dům umění, Zlín

Členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Olomouc

Členská výstava SVU Aleš, Národní dům, Prostějov

Členská výstava SVU Aleš, Moravská Třebová

Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Brno

1947

Výstava obrazů, kreseb a plastik posluchačů AVU v Praze (rodáků ze Slovácka), Záložna, Kyjov

1945

Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

II. výstava mladých - Skupina absolventů Školy umění ve Zlíně949

Vánoční výstava SVU Aleš, U Barvičů, Brno

I. výstava krajského střediska SČSVU Zlín, Dům umění, Zlín

Členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Olomouc

Členská výstava SVU Aleš, Národní dům, Prostějov

Členská výstava SVU Aleš, Moravská Třebová

Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Brno

1947

Výstava obrazů, kreseb a plastik posluchačů AVU v Praze (rodáků ze Slovácka), Záložna, Kyjov

1945

U Barvičů, Brno

I. výstava krajského střediska SČSVU Zlín, Dům umění, Zlín

Členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Olomouc

Členská výstava SVU Aleš, Národní dům, Prostějov

Členská výstava SVU Aleš, Moravská Třebová

Výtvarná tvář Brna - členská výstava SVU Aleš v Brně, Dům umění, Brno

1947

Výstava obrazů, kreseb a plastik posluchačů AVU v Praze (rodáků ze Slovácka), Záložna, Kyjov

1945

Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

II. výstava mladých - Skupina absolventů Školy umění ve ZlíněVýstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

II. výstava mladých - Skupina absolventů Školy umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín